داستان‎سرایی بیش‎تر از جنس هنر است. آموزه‎های مختلفی در کتاب‎ها و فضای مجازی برای آموزش این هنر وجود دارد.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است