«صنایع آینده» (The industries of Future)، یک کتاب اثر آقای الک راس (Alec Ross) است که در سال 2016 منتشر شد. این کتاب به فناوری‎هایی اشاره می‎کند که در طی ده سال آینده، دنیای ما و کسب‎وکارهایمان را تغییر خواهد داد. آقای راس با سفر کردن به 41 کشور دنیا و به بررسی انواع فعالیت‎هایی که برای توسعه‎ی کسب‎وکارها در حال انجام است، پرداخته است. نهایتاً نتایج کار خود را در طی یک گزارش مفصل در این کتاب بیان کرده است.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است